Assembleia geral

Vice-Presidente: Teresa Sapiro Anselmo Vaz Ferreira Soares